Als je het over mocht
doen had je dan een
ander beroep gekozen?