Welke karaktereigenschap vind je
niet leuk van mij?