Wat zou je anders aanpakken als
je in mijn schoenen stond?