Welke gebeurtenis heeft het meeste
indruk op je gemaakt?