Herken je een karaktereigenschap
die wie gemeen hebben?