Als je iets mocht overdoen van
vroeger, wat zou dat zijn?