Waar ben je het meeste
trots op wat je hebt
bereikt tot nu toe?