Geloof je dat er mensen bestaan
die de toekomst kunnen voorspellen?